24 dịch vụ công trực tuyến sẽ sớm được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Danh mục 24 dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 vừa được công bố
Ảnh: Google
Ảnh: Google

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 gồm: Thứ nhất, danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo phụ lục I của Quyết định 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thứ hai, Danh mục dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022. Theo đó, danh mục này được chia làm 2 nhóm gồm: Nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân và nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức.

Trong danh mục 24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG, nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân có 14 dịch vụ công/ thủ tục hành chính gồm: Xác nhận thông tin về cư trú (Thời gian thực hiện là tháng 4/2022); Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (Quý II/2022); Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (quý II/2022); Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Quý III/2022).

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế (Quý II/2022); Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Quý IV/2022); Liên thông nhóm thủ tục cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp (Quý IV/2022); Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn (Quý IV/2022); Nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến; Nhóm dịch vụ công áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức gồm 10 dịch vụ công/thủ tục hành chính như: Đăng ký chỉ dẫn địa lý; đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp; nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp…

Ngoài những dịch vụ công nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.