Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng áp dụng dịch vụ công mức 3

VietTimes -- Đến nay, Ngân hàng nhà nước đã đưa vào sử dụng 14 dịch vụ mức độ 3 trong lĩnh vực quản lý chữ ký số, cấp mã, tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Ngân hàng nhà nước tiếp tục triển khai nâng cấp 15 dịch vụ công tiếp theo lên mức độ 3, dự kiến hoàn thành vào quý II/2017.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế một cửa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn giải quyết TTHC (thủ tục hành chính) tại NHNN, NHNN đã ban hành văn bản số 8670/NHNN-VP hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

NHNN bổ sung thêm quy định về việc trả lại hồ sơ để tạo điều kiện cho tổ chức/cá nhân sử dụng lại hồ sơ vào các mục đích khác, góp phần tiết giảm chi phí hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Những quy định cụ thể về triển khai cơ chế một cửa tại NHNN đã góp phần cải cách TTHC, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, đúng thời hạn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các giao dịch hành chính với NHNN.

Về dịch vụ công trực tuyến, với mục tiêu tăng cường cải cách, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ ngân hàng phục vụ người dân và doanh nghiệp, NHNN tiếp tục triển khai và đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến năm 2016 theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của NHNN.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục trong cải cách TTHC của NHNN như việc giải quyết TTHC đối với một số trường hợp cụ thể còn kéo dài thời gian; phương thức chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết TTHC giữa các đơn vị còn chậm, vẫn còn nợ đọng văn bản...

Nhằm từng bước hiện đại hóa hoạt động hành chính và công tác chỉ đạo điều hành, từ ngày 1/7/2016, NHNN đã triển khai trong toàn hệ thống tới toàn bộ công chức phần mềm hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành với nhiều cải tiến và tính năng, tiện ích. Hệ thống văn bản điện tử đã hoàn thành việc kết nối liên thông và gửi, nhận văn bản với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành. Tính đến đầu tháng 12/2016, tổng số văn bản trao đổi trên phần mềm đã được công bố, công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ hơn 150.000 văn bản.

Việc hoàn thành và triển khai phần mềm hệ thống văn bản điện tử đã góp phần thúc đẩy cải cách nội bộ trong hệ thống NHNN, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, cung cấp công cụ hữu hiệu để kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc của công chức, đơn vị và cắt giảm chi phí hành chính thông qua việc giảm giấy tờ, chi phí in ấn.

Tại buổi kiểm tra về công tác cải cách TTHC mới đây, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú đã quán triệt lãnh đạo các tổ chức tín dụng về yêu cầu ngành ngân hàng cần đi tiên phong trong việc cải cách, minh bạch hoá các TTHC, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân sản xuất kinh doanh thuận lợi, thực hiện mục tiêu của lãnh đạo Chính phủ trong việc quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phục vụ.

“Hiện tại các nghị định, thông tư mới được ban hành, sửa đổi đã đơn giản được nhiều thủ tục, nhưng vấn đề triển khai ở cấp cơ sở cũng rất quan trọng, đòi hỏi các cấp lãnh đạo của NHNN cần thường xuyên kiểm tra, bám sát những kiến nghị phát sinh từ thực tiễn ở các địa phương để có điều chỉnh kịp thời”, Phó Thống đốc NHNN nói.