Hệ thống máy tính sân bay: Cấm dùng phần mềm lậu

VietTimes -- Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa có công văn chỉ đạo các đơn vị trong Tổng công ty chỉ sử dụng các phần mềm có bản quyền hợp pháp, tăng cường cài đặt và cập nhật các phần mềm chống virus, phần mềm chống gián điệp có bản quyền, thực hiện quét virus khi kết nối USB.
Một số trang thông tin điện tử, mạng máy tính của các đơn vị trong ngành hàng không đã bị tấn công, bị thay đổi nội dung.
Một số trang thông tin điện tử, mạng máy tính của các đơn vị trong ngành hàng không đã bị tấn công, bị thay đổi nội dung.

Để tăng cường đảm bảo an ninh thông tin, hạn chế hậu quả xấu có thể xảy ra trên các máy tính, mạng máy tính phục vụ điều hành bay và phục vụ công tác quản lý của đơn vị, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) đã có Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an ninh mạng.

Cụ thể, VATM yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải thực hiện ngay việc rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các đường kết nối giữa các thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành bay với các mạng bên ngoài tới các máy tính, mạng máy tính liên quan đến công tác điều hành bay để đảm bảo an toàn thông tin.  

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đánh giá và bổ sung các thiết bị bảo vệ dữ liệu, thiết bị tường lửa đối với kết nối trao đổi dữ liệu điều hành bay của các thiết bị, hệ thống ra bên ngoài.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng công ty khẩn trương rà soát các phương án bảo đảm an toàn, an ninh đối với các trang/cổng thông tin điện tử của các đơn vị trong Tổng công ty. Từ đó có biện pháp chống xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát bất hợp pháp. Đối với các Công văn, thư điện tử có nội dung thông tin liên quan đến công việc của cơ quan, chỉ được sử dụng hộp thư điện tử (*.vatm.vn) đã được Tổng công ty cấp.

Các đơn vị bố trí cán bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hệ thống. Các hệ thống, trang/cổng thông tin điện tử quan trọng, áp dụng chính sách ghi lưu trữ dữ liệu hoạt động để phục vụ công tác khắc phục sự cố mạng.

Các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn và an ninh thông tin trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị mình. Xây dựng và áp dụng quy trình đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật cho hệ thống thông tin của đơn vị.