HĐND TP Đà Nẵng lập đoàn giám sát quản lý, sử dụng nhà, đất công sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – HĐND TP Đà Nẵng sẽ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng nhà, đất công sản trên địa bàn.
Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính tập trung TP Đà Nẵng

Đoàn giám sát sẽ đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công sản là nhà, đất cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội của TP Đà Nẵng; quản lý, sử dụng tài sản là nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn TP Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2016-2022.

Trong quá trình giám sát, Đoàn giám sát sẽ đánh giá chính xác, khách quan, đúng thực tế và quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP về quản lý, sử dụng tài sản công, nhà đất công sản.

Cụ thể, Đoàn giám sát sẽ đánh giá kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản cũng là các cơ sở nhà, đất bao gồm: Nhà, đất thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội do Sở Tài chính quản lý; nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước do Sở Xây dựng quản lý và quỹ đất công trên địa bàn TP như: quỹ đất lớn, quỹ đất tái định cư, quỹ đất thuộc các dự án đang cho các tổ chức thuê trên địa bàn TP do Sở TN&MT quản lý.

Ngoài ra, đoàn giám sát cũng thực hiện nhiệm vụ tổng hợp những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm để có kiến nghị với các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của TP.

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng -sẽ làm Trưởng đoàn giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng nhà, đất công sản trên địa bàn TP

Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng -sẽ làm Trưởng đoàn giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng nhà, đất công sản trên địa bàn TP

Các đối tượng giám sát gồm: UBND TP Đà Nẵng; các Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở TN&MT, các sở ngành liên quan; UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội và các sở ngành liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong quá trình làm việc, đoàn giám sát sẽ yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và kết hợp với giám sát trực tiếp tại một số đơn vị.

Thành phần đoàn giám sát gồm: Ông Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng làm Trưởng đoàn; các Phó Trưởng đoàn gồm: bà Phan Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban Kinh tế-ngân sách HĐND TP, ông Nguyễn Thành Tiến - Trưởng ban Đô thị HĐND TP.

Các thành viên Đoàn giám sát gồm: Trưởng và Phó các Ban Kinh tế - ngân sách; Văn hóa - Xã hội HĐND TP; Pháp chế HĐND TP; Tổ trưởng các Tổ Đại biểu HĐND TP; Viện Trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội TP. Ngoài ra thành phần của đoàn giám sát còn có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng, Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam TP, cùng một số chuyên gia do đoàn giám sát mời.