Hàng trăm toa tàu, đầu máy quá hạn đăng kiểm với thời gian... vài năm

12 đầu máy, 12 toa xe chở khách và 361 toa xe chở hàng đã hết hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên nhưng không thực hiện kiểm định theo quy định. Cục Đăng kiểm VN đã đề nghị Tổng công ty Đường sắt VN rà soát số đầu máy, toa xe đang quản lý và khai thác đã hết hạn đăng kiểm.
Hàng trăm toa tàu, đầu máy quá hạn đăng kiểm với thời gian... vài năm

Theo Cục Đăng kiểm, qua theo dõi hồ sơ kiểm định phương tiện cho thấy Đường sắt VN có 12 đầu máy, 12 toa xe chở khách và 361 toa xe chở hàng đã hết hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên nhưng không thực hiện kiểm định theo quy định.

Cụ thể, trong số 12 đầu máy quá hạn đăng kiểm có 6 đầu máy quá hạn đăng kiểm từ 15-41 tháng, 3 đầu máy quá hạn đăng kiểm 2-4 tháng và 3 đầu máy quá hạn đăng kiểm 1 tháng.

Về toa xe chở khách có 1 toa xe quá hạn đăng kiểm 38 tháng, 1 toa xe quá hạn đăng kiểm 27 tháng, 2 toa xe quá hạn đăng kiểm 6 và 8 tháng, 4 toa xe quá hạn đăng kiểm 2 tháng, 4 toa xe quá hạn đăng kiểm 1 tháng.

TheoTuổi trẻ