Hải quan triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến từ năm 2017

VietTimes -- Từ 1/1/2017, Tổng cục Hải quan sẽ chính thức vận hành phần mềm dịch vụ công trực tuyến đã tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính.
Doanh nghiệp có thể đóng thuế qua môi trường mạng.
Doanh nghiệp có thể đóng thuế qua môi trường mạng.

Cụ thể, dịch vụ cung cấp cho người dùng bao gồm khai báo, tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ, thanh toán phí và lệ phí, trao đổi thông tin hai chiều, thông tin hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Nhờ ứng dụng CNTT trên môi trường mạng nên các dịch vụ có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi và bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Ngoài ra, còn có chức năng thanh toán trực tuyến các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan đến thủ tục hành chính. 

Tích hợp trao đổi thông tin với các hệ thống khác trong ngành Hải quan. Trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng có liên quan. Xây dựng chức năng để tiếp nhận và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân qua các kênh như email và web.