Hải Phòng bầu thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

VietTimes – Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Hải Phòng khóa 15 đang diễn ra đã bầu bổ sung thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố mới, nâng số Phó chủ tịch thành phố của Hải Phòng lên 5 người.
Hai tân Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (người thứ 2 và 3 từ trái sang). Nguồn: haiphong.gov.vn
Hai tân Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng (người thứ 2 và 3 từ trái sang). Nguồn: haiphong.gov.vn

Theo đó, HĐND thành phố Hải Phòng đã xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở Tài chính, và ông Phạm Văn Hà - Giám đốc Sở NNPTNT.

Với kết quả bầu này, UBND thành phố Hải Phòng hiện đã có 5 Phó Chủ tịch, gồm các ông: Lê Khắc Nam, Nguyễn Xuân Bình, Lê Thanh Sơn, Phạm Văn Hà và Nguyễn Văn Thành.

Trong số này, ông Nguyễn Xuân Bình từ vị trí Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động về Hải Phòng công tác.

Do đó, nếu không tính ông Nguyễn Xuân Bình, thì Hải Phòng có 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố.