Hai lãnh đạo ngành thông tin, truyền thông về hưu

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2015 đối với ông Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Thành viên VNPT.
Lễ ban giao nhiệm vụ Chủ tịch VNPT giữa ông Phạm Long Trận (bên trái) và ông Trần Mạnh Hùng, hồi tháng 12/2014.
Lễ ban giao nhiệm vụ Chủ tịch VNPT giữa ông Phạm Long Trận (bên trái) và ông Trần Mạnh Hùng, hồi tháng 12/2014.

Theo quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai lãnh đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2015.

Với quyết định trên của Thủ tướng, hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, cùng 5 thứ trưởng là các ông: Lê Nam Thắng, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, Trương Minh Tuấn và Phạm Hồng Hải.

Trong khi đó, tại VNPT, sau khi có quyết định nghỉ hưu, chức vụ Chủ tịch đã được chuyển giao từ ông Phạm Long Trận sang cho ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc VNPT, từ cuối năm 2014.

Ông Hùng cũng đã chính thức đảm nhận chức vụ Chủ tịch VNPT từ 1/3/2015.

Nguồn: chinhphu.vn