Hai cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và dân cư sẽ được kết nối, liên thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo đúng quy định của Luật Hộ tịch, đảm bảo kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo kết nối, liên thông các CSDL

Trong kết luận cuộc họp ngày 14/6 về triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ tịch điện tử mới được Văn phòng Chính phủ thông báo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ TT&TT chủ trì rà soát về kỹ thuật đảm bảo hiệu quả, không trùng lắp; sử dụng chung tối đa các hạng mục, nguồn lực đã đầu tư cho dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trước ngày 20/6.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, trên cơ sở đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính khẩn trương xử lý các đề nghị của Bộ Tư pháp về vốn theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT còn được giao chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan rà soát các dự án xây dựng CSDL quốc gia, chuyên ngành; đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo kết nối, liên thông; chia sẻ và sử dụng chung nguồn lực, tài nguyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/7.

CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc đã có hơn 28 triệu dữ liệu

CSDL hộ tịch điện tử là CSDL được lập trên cơ sở tin học hóa công tác đăng ký hộ tịch nhằm lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký theo quy định pháp luật, bằng thiết bị số, trong môi trường mạng, thông qua Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.

Bộ TT&TT được giao chủ trì rà soát các dự án xây dựng CSDL quốc gia, chuyên ngành và đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo kết nối, liên thông. (Ảnh minh họa: Internet)
Bộ TT&TT được giao chủ trì rà soát các dự án xây dựng CSDL quốc gia, chuyên ngành và đề xuất giải pháp cụ thể đảm bảo kết nối, liên thông. (Ảnh minh họa: Internet)

CSDL hộ tịch điện tử phải được xây dựng tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương; được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác; duy trì hoạt động liên tục, ổn định, thông suốt đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật; đồng thời được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin.

Nghị định 87 của Chính phủ về CSDL hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 đã quy định rõ, cơ quan đăng ký hộ tịch khai thác, sử dụng CSDL hộ tịch điện tử để đăng ký hộ tịch theo thẩm quyền; cấp bản sao trích lục hộ tịch; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; thống kê số liệu đăng ký hộ tịch và thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Bộ Tư pháp khai thác, sử dụng CSDL hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch với tất cả các trường hợp có thông tin hộ tịch trong CSDL hộ tịch điện tử. Triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL hộ tịch điện tử với các CSDL khác của bộ, ngành, địa phương; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Bộ Ngoại giao khai thác, sử dụng CSDL hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch đối với các trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại Cơ quan đại diện; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp khai thác, sử dụng CSDL hộ tịch điện tử để cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch đối với các trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn hoặc người có yêu cầu đang cư trú trên địa bàn; thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước khác trong lĩnh vực hộ tịch theo quy định pháp luật.

Cơ quan, tổ chức có yêu cầu cung cấp thông tin hộ tịch từ CSDL hộ tịch điện tử để phục vụ quản lý nhà nước thì gửi yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Cá nhân có yêu cầu khai thác thông tin hộ tịch của mình trong CSDL hộ tịch điện tử thì gửi yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, xác nhận thông tin hộ tịch tới cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch có thẩm quyền.

Được chủ trì xây dựng bởi Bộ Tư pháp, CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc là một trong những nền tảng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tư pháp, tính đến cuối tháng 5, hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung đã có trên 17,2 triệu dữ liệu đăng ký khai sinh, trong đó có hơn 5,7 triệu trẻ em được cấp Số định danh cá nhân theo quy định; hơn 3,4 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn; gần 2,4 triệu dữ liệu đăng ký khai tử và trên 4,9 triệu dữ liệu khác.

Theo ICTNews