Hà Tĩnh: Hàm lượng kim loại nặng trong hải sản ở ngưỡng cho phép

Các mẫu hải sản lấy tại các chợ ở Hà Tĩnh đều có hàm lượng kim loại nặng trong ngưỡng cho phép là kết luận của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được công bố vào ngày 4-5.
Hà Tĩnh: Hàm lượng kim loại nặng trong hải sản ở ngưỡng cho phép

Kết luận của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

Ngày 4-5, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) đã có kết luận về việc kiểm nghiệm mẫu thực phẩm tại Hà Tĩnh. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong 16 mẫu hải sản lấy trên các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều nằm trong ngưỡng cho phép.

Trước đó, ngày 2-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đã tiến hành lấy 16 mẫu gồm cá biển các loại, mực, tôm và ghẹ tại Chợ Gò Cá (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) và chợ cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà). Trong đó, 5 mẫu cá, 1 mẫu tôm, 1 mẫu mực ở chợ Gò Cá và 7 mẫu cá, 1 mẫu ghẹ, 1 mẫu mực ở chợ cá Thạch Kim. Ngày 3-5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh đã gửi các mẫu hải sản ra Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia nhờ kiểm nghiệm.

Kết luận các mẫu hải sản ở chợ Thạch Kim.

Trước đó, ngày 30-4, Trung tâm quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh thông báo kết quả quan trắc nước biển tại các bãi tắm gồm Xuân Thành, Xuân Hải, Thạch Hải, Thiên Cầm, Kỳ Ninh và bãi tắm Mũi Đao trên địa bàn Hà Tĩnh cho kết quả đạt ngưỡng an toàn để người dân có thể tắm biển.

Theo NLĐ