Hà Nội: Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp tại 416 xã

VietTimes -- Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp tại 416 xã thuộc 18 huyện, thị xã.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hệ thống dịch vụ sẽ được triển khai theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 triển khai thí điểm tại 139 xã thuộc 6 huyện và giai đoạn 2, triển khai tại 277 xã, thuộc 12 huyện, thị xã.

Theo kế hoạch thành phố sẽ chuẩn bị điều kiện về hạ tầng mạng WAN, Trung tâm dữ liệu, hệ thống tổng đài nhắn tin, máy tính hoạt động ổn định phục vụ tốt cho việc cài đặt và sử dụng khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư, các dịch vụ công mức độ 3 theo từng giai đoạn triển khai.

Công tác triển khai kết nối các hệ thống liên thông được yêu cầu đảm bảo kết nối liên thông hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực tư pháp cấp xã, thuộc 18 huyện, thị xã với hệ thống quản lý hộ khẩu của Công an TP Hà Nội và kết nối với hệ thống đăng ký bảo hiểm Y tế của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội.

Đối tượng tham gia là lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; cán bộ Văn phòng, cán bộ Phòng Tư pháp, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; Lãnh đạo UBND xã phụ trách Một cửa, cán bộ Một cửa (lĩnh vực tư pháp), cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

UBND các huyện, thị xã và UBND xã trực thuộc có nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, tại các khu dân cư, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa để công dân, tổ chức biết về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lợi ích đạt được khi sử dụng.

Các đơn vị này cũng tăng cường bố trí cán bộ, hoặc huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và bố trí thiết bị để hỗ trợ người dân nhập hồ sơ trực tuyến khi nộp thủ tục tại bộ phận Một cửa.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tư pháp, hộ tịch của UBND các xã nhằm cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân.