Hà Nội: Triển khai cấp ‘sổ đỏ’ qua mạng từ tháng 10/2016

Dự kiến trong tháng 10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ hoàn tất xây dựng thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cá nhân trong tháng 10. 
Dịch vụ trực tuyến này cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến văn bản.
Dịch vụ trực tuyến này cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến văn bản.

Ông Nguyễn Minh Mười, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, hiện nay, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong cấp sổ đỏ/sổ hồng đã được áp dụng cho các tổ chức trên địa bàn Thành phố.

Tính đến ngày 20/6, Hà Nội đã cấp được gần 1.500.000 thửa đất, căn hộ. Trong đó theo thống kê bước đầu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu dân cư đạt 89,9%, đạt tỷ lệ 100% các trường hợp sử dụng đất đủ điều kiện và đã kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận.

Theo văn bản quy định, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính, đồng thời cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường internet. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Như vậy, nếu dịch vụ này được áp dụng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản cần thiết thông qua hình thức trực tuyến.

Để thực hiện kê khai hồ sơ qua mạng, người dân có thể tải biểu mẫu tại website của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://tnmtnd.hanoi.gov.vn) rồi kê khai tại nhà, không phải tốn kém, chi phí thời gian đi lại. Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội đã xây dựng một biểu mẫu mới tích hợp 4 nội dung mà người dân có thể tải được trên mạng. Ngoài biểu mẫu còn có hướng dẫn để người dân có thể điền những nội dung trong biểu mẫu trên website http://tnmtnd.hanoi.gov.vn.

Lý giải việc cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội mới đạt 38,6% (tương đương hơn 7.300 giấy chứng nhận), lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho rằng, một phần là do nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức sử dụng đất chưa đầy đủ đối với việc kê khai cấp giấy chứng nhận. Khi có nhu cầu liên quan đến sử dụng đất, các tổ chức và doanh nghiệp mới đến làm thủ tục. Với bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng này, Hà Nội hy vọng sẽ sớm giải quyết được khối lượng sổ đỏ tồn đọng từ nay đến cuối năm.