Hà Nội: Quy trách nhiệm Bí thư đầu tiên nếu không cấp “sổ đỏ” theo kế hoạch

VietTimes -- Do kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trên địa bàn còn thấp, Thành ủy Hà Nội yêu cầu, địa phương nào không hoàn thành Kế hoạch cấp GCN thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội. Chỉ thị nêu, thời gian qua công tác quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Trong đó, kết quả cấp GCN trên địa bàn Thành phố còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về đất đai và nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân; chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ có mặt còn hạn chế,....

Đặt mục tiêu đến hết tháng 6/2017 sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp GCNQSDĐ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả trong năm 2016 và 2017.

Địa phương, đơn vị nào không hoàn thành Kế hoạch cấp GCN được cấp có thẩm quyền giao thì cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên.

Ngoài ra, Thành ủy cũng sẽ lấy hiệu quả trong công tác cấp GCN ở mỗi cơ quan, địa phương là tiêu chí đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, năng lực hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.