Hà Nội tìm biện pháp cấm cán bộ uống rượu trong giờ làm việc

VietTimes – Hàng loạt yêu cầu nghiêm khắc vừa được UBND TP Hà Nội đưa ra để ngăn cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) không bỏ sót nhiệm vụ được giao, không làm việc riêng, uống rượu, bia trong giờ làm việc.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Theo đó, đối với các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã UBND TP yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của CBCCVC; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Đối với CBCCVC, người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng.

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội yêu cầu toàn bộ CBCCVC không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Trường hợp, CBCCVC và người lao động thành phố vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.