Hà Nội “thúc” các ngành triển khai Chính phủ điện tử

VietTimes -- Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch đầu tư, Tổng Công ty điện lực là những đơn vị được thành phố yêu cầu triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm đã được giao để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Sở Giao thông vận tải được yêu cầu phải thống nhất với Công an thành phố Hà Nội khẩn trương đề xuất phương án nâng cấp hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều khiển nhằm giảm ùn tắc giao thông, làm cơ sở hình thành hệ thống giao thông thông minh của Thành phố.

Để bảo đảm theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP (tối thiểu 10% giao dịch qua mạng), Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục duy trì và nâng cao tỷ lệ thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử; Nâng cao tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận đầu tư qua mạng điện tử.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đề xuất triển khai công tơ điện thông minh trong đo đếm điện năng từ xa (AMR).

Nghị quyết 36a của Chính phủ về Chính phủ Điện tử có các nhiệm vụ quan trọng, đó là phải liên thông được toàn bộ các hệ thống văn bản điện tử trên cả nước (từ cấp xã, huyện, tỉnh, thành phố, từ trung ương đến địa phương và ngược lại), bảo đảm thông suốt từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Nhiệm vụ thứ hai là phải triển khai các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó các Bộ, ngành, địa phương phải tập trung, tích hợp những dịch vụ công trực tuyến mà mình cung cấp lên một Cổng quốc gia duy nhất. Tại đây, người dân có thể tra cứu thông tin cũng như tiến hành các dịch vụ công đó.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính quyền Điện tử của Thủ đô Hà Nội trong thời gian từ 2016 đến 2020 của Hà Nội là tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu then chốt bao gốm cơ sở dữ liệu Dân cư, cơ sở dữ liệu Đất đai và Xây dựng, gắn liền với việc xây dựng các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 cho 584 xã phường với hơn 7 triệu công dân Thủ đô.

Mặc dù đã đạt được những kết quả rất đáng kể, tuy nhiên, lộ trình Chính phủ trực tuyến, Hà Nội  từng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: việc kết nối liên thông, ứng dụng các hệ thống thông tin do bộ, ngành triển khai còn gặp khó khăn, không nắm được thông tin, tiến độ và lộ trình triển khai của các bộ, ngành để có kế hoạch triển khai ứng dụng phù hợp. Bên cạnh đó, còn thiếu các chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống..

Để thực hiện được các nhiệm vụ xây dựng chính quyền Điện tử của thành phố, Hà Nội đang nỗ lực giải quyết đồng bộ các vấn đề về thực tiễn và lý thuyết, lãnh đạo và cán bộ, nhân lực và thiết bị công nghệ và huy động các nguồn lực trong khi triển khai ứng dụng CNTT.

Có thể bạn quan tâm