Hà Nội thay thế Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành Quyết định số 1845/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 thay thế Quyết định số 6184/QĐ-UBND ngày 9/11/2016 trước đó.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2017 gồm 16 thành viên, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; ông Đỗ Ngọc Khải, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Thành phố Hà Nội gồm 26 thành viên, do ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục thống kê TP Hà Nội, Ủy viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố làm Tổ trưởng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao trách nhiệm Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; Chịu trách nhiệm về sự thành công cuộc Tổng điều tra tại thành phố Hà Nội; Kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Chỉ đạo Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo và Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 các quận, huyện, thị xã điều tra (kỹ) các hộ kinh doanh cá thể, sao chụp lại (theo địa bàn từng quận, huyện, thị xã) toàn bộ Phiếu thu thập thông tin khối kinh tế hộ kinh doanh cá thể chuyển đến Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận để phục vụ việc lồng ghép điều tra nhập dữ liệu cho việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra TP sử dụng con dấu của UBND TP. Các Thành viên Ban chỉ đạo TP sử dụng con dấu của Sở, ngành mình trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Trước đó, ngày 9/11/2016 UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 6184/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế TP. Hà Nội năm 2017.

Quyết định này chỉ cho phép Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố được sử dụng con dấu của Cục Thống kê TP. Hà Nội trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện phát sinh giao dịch trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra.