Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo, huyện Hoài Đức sẽ thành quận Hoài Đức vào năm 2020

VietTimes – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.
Huyện Hoài Đức sẽ thành Quận Hoài Đức vào năm 2020.
Huyện Hoài Đức sẽ thành Quận Hoài Đức vào năm 2020.