Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo, huyện Hoài Đức sẽ thành quận Hoài Đức vào năm 2020

VietTimes – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Huyện Hoài Đức sẽ thành Quận Hoài Đức vào năm 2020.

Huyện Hoài Đức sẽ thành Quận Hoài Đức vào năm 2020.

Theo đó, Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm 16 thành viên do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng chương trình; chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện các giải pháp để có thể huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan Trung ương, các cơ quan của thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước, của nhân dân... tập trung thực hiện được các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã được xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt được đủ các tiêu chí thành lập quận.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đồng ý chủ trương thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Ban cán sự đảng UBND TP được giao thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo việc tổ chức triển khai đề án./.