Hà Nội sáp nhập 24 Ban quản lý dự án

VietTimes -- Sáng 31/12, UBND TP Hà Nội đã công bố quyết định thành lập 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng trên cơ sở sáp nhập 24 đơn vị trước đây.
Hà Nội còn 5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Hà Nội còn 5 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trong đó, bao gồm: Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội (sáp nhập từ 8 đơn vị);  Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP Hà Nội (sáp nhập từ 7 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị); Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình văn hóa xã hội TP Hà Nội (sáp nhập từ 3 đơn vị): Ban QLDA đầu tư xây dựng Công trình Cấp thoát nước và môi trường TP Hà Nội (sáp nhập 3 đơn vị).

Các Ban QLDA nói trên là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP,  hoạt động trên nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Cơ cấu tổ chức của các ban này gồm Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ; văn phòng, kế hoạch tổng hợp, thiết kế dự án...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bên cạnh việc hoàn thành sắp xếp 22 sở ngành và tương đương: giảm từ 204 phòng xuống còn 158; 401 đơn vị trực thuộc xuống còn 280...

Ngoài ra, Ban Cán sự UBND TP đã chỉ đạo sắp xếp tổ chức lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ chỉ còn 5 Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc thành phố trên cơ sở sát nhập 24 Ban QLDA thuộc các sở ngành trước đây. Đây là lộ trình cần thiết để xắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng như nâng cao hiệu quả công việc.