Hà Nội quyết định chuyển Công ty TNHH MTV Hanel thành Công ty cổ phần

VietTimes -- Công ty cổ phần Hanel sẽ có vốn điều lệ là 1.926 tỷ đồng, phát hành lần đầu 192.600.000 cổ phần. Trong đó, nhà nước nắm giữ 188.614.400 cổ phần, tương ứng 97,93% vốn điều lệ.
Công ty cổ phần Hanel có trụ sở chính tại số 2 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa. (Nguồn internet)
Công ty cổ phần Hanel có trụ sở chính tại số 2 phố Chùa Bộc, quận Đống Đa. (Nguồn internet)

UBND TP. Hà Nội ban hành vừa Quyết định số 4638/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty TNHH một thành viên Hanel thành Công ty cổ phần Hanel.

Theo đó, Công ty cổ phần Hanel có trụ sở chính tại số 2 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa; có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập; con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ Hanel là: 1.926.000.000.000 đồng (Một nghìn, chín trăm hai mươi sáu tỷ đồng), cổ phần phát hành lần đầu là 192.600.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, Cổ phần nhà nước: 188.614.400 cổ phần, tương ứng 1.886.144.000.000 đồng, chiếm 97,93% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo năm công tác: 78.100 cổ phần, tương ứng 781.000.000 đồng, chiếm 0,04% vôn điêu lệ; Cổ phần bán cho người lao động được mua ưu đãi thêm theo mức 200 cổ phần cho một năm cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa: 13.100 cổ phần, tương ứng 131.000.000 đồng, chiếm 0,01% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai: 3.894.400 cổ phần, tương ứng 38.944.000.000 đồng, chiếm 2,02% vốn điều lệ.

Công ty cổ phần được tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất quy định. Đối với diện tích đất 120.000m2 tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thuộc quyền quản lý và sử dụng của Công ty TNHH Đèn hình Orion-Hanel.

Công ty TNHH một thành viên Hanel có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty đến thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần. Liên hệ Cục Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính quyết toán thuế, kiểm tra báo cáo tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần. Hoàn tất hồ sơ, thủ tục chuyển thành Công ty cổ phần.