Hà Nội lập Ủy ban điều phối chung Dự án thẻ vé điện tử vận tải công cộng

VietTimes -- Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký Quyết định thành lập Ủy ban điều phối chung (JCC) Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.
Vé điện tử liên thông sẽ dành cho vận tải hành khách công cộng của TP Hà Nội - Ảnh minh họa.
Vé điện tử liên thông sẽ dành cho vận tải hành khách công cộng của TP Hà Nội - Ảnh minh họa.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng là Chủ tịch Ủy ban điều phối chung; ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban điều phối chung dự án, kiêm Giám đốc dự án; ông Vũ Hà, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó giám đốc Phụ trách dự án.

Về phía Nhật Bản gồm: Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam; chuyên gia Nhật Bản và thành viên khác do JICA giới thiệu. Quan sát viên gồm đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Ngoài ra, Ủy ban điều phối còn có các thành viên đại diện sở, ngành liên quan.

Ủy ban điều phối chung có trách nhiệm điều hành dự án có hiệu quả, đúng theo biên bản thảo luận đã ký giữa UBND TP Hà Nội và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản (JICA).

Ủy ban điều phối chung sẽ được tổ chức họp khi cần thiết và ít nhất mỗi năm 1 lần để thực hiện các nhiệm vụ: Phê duyệt kế hoạch hoạt động hằng năm của dự án dựa vào kế hoạch hoạt động trong khung biên bản thảo luận; điều hành và giám sát tiến độ dự án và kết quả của kế hoạch hoạt động hằng năm; thảo luận và xin ý kiến về các vấn đề chính phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Sở giao thông vận tải Hà Nội (cơ quan chủ dự án) quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, theo quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và biên bản thảo luận ký giữa JICA và Sở Giao thông vận tải ngày 31/8/2017 để triển khai dự án.

Trước đó, ngày 16/11/2017 UBND TP Hà Nội cũng đã có Quyết định số 8000/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé liên thông cho vận tải công cộng Hà Nội sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của JICA.

Theo đó, nội dung công việc cụ thể của dự án là: Xây dựng “Hướng dẫn thiết kế và yêu cầu kỹ thuật cho hệ thống vé điện tử liên thông” và Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận thuộc Trung tâm Quản trị vé được phát triển.

Tổng vốn dự án khoảng 68,253 tỷ đồng. Trong đó Vốn ODA tài trợ không hoàn lại là 65,100 tỷ đồng, vốn đối ứng 3,153 tỷ đồng.