Hà Nội lập Đoàn giám sát về kết quả cấp "sổ đỏ"

VietTimes -- HĐND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Đoàn giám sát về tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo đó, việc giám sát tình hình, kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố (cấp lần đầu) tính đến thời điểm 28/02/2017. Việc giám sát được thực hiện thông qua hình thức kết hợp giám sát qua báo cáo và làm việc trực tiếp với một số đơn vị được giám sát.

Thông qua việc giám sát, Đoàn sẽ đánh giá tình hình triển khai và kết quả đạt được, những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố theo quy định (cấp lần đầu).

Đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tồn tại, khó khăn, nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

Mặt khác thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng đã thành lập các Tổ công tác xuống làm việc trực tiếp với các quận, huyện, thị xã để hướng dẫn đôn đốc thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Trong đó, 4 tổ công tác, do Giám đốc Sở và 3 Phó Giám đốc Sở làm tổ trưởng tổ công tác, đã trực tiếp làm việc tại 30 quận, huyện, để kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá và giao đất dịch vụ.

Kết quả cấp Giấy chứng nhận lần đầu trong khu dân cư, tính lũy kế đến 20/02/2017, cấp được 1.319.397 Giấy chứng nhận, đạt 90,35%. Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa: đến 20/02/2017, cấp được 605.714 Giấy chứng nhận cần cấp, đạt 96,44%; Còn 22.443 Giấy chứng nhận đến ngày 31/3/2017 thực hiện xong. Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà dự án: tính đến 20/02/2017, cấp được 145.528 Giấy chứng nhận, đạt 81,63%. Cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức sử dụng đất (không bao gồm cơ sở tôn giáo tín ngưỡng): tính lũy kế đến ngày 20/02/2017 cấp được 13.641 Giấy chứng nhận, đạt 70,8%.