Hà Nội duyệt đường nối đường gom cầu vượt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tới đường 179

VietTimes -- Tuyến đường có chiều dài khoảng 1,0km, điểm đầu tại nút giao với đường 179, điểm cuối tại nút giao với tuyến đường gom cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có nhiều điểm giao cắt với các tuyến quốc lộ/ Ảnh: Báo Giao thông
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có nhiều điểm giao cắt với các tuyến quốc lộ/ Ảnh: Báo Giao thông

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đường 179 đến đường gom cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, tuyến đường đi qua khu vực xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, dài khoảng 1,0km, điểm đầu tại nút giao với đường 179, điểm cuối tại nút giao với tuyến đường gom cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Toàn tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang đường B=30m, trong đó lòng đường rộng 14m và vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 8m.

Tim đường đi qua 05 điểm được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật, các yếu tố khống chế và thực hiện trực tiếp trên bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ của từng đoạn tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang và các thông số kỹ thuật của tuyến đường.

Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang hiện có và đường ngang quy hoạch sẽ được tổ chức nút giao bằng theo định hướng quy hoạch được phê duyệt. Chỉ giới đường đỏ các nút giao này sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên đường và các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội giao UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt. Bàn giao hồ sơ cho UBND xã Kiêu Kỵ để quản lý quy hoạch xây dựng dọc hai bên tuyến đường và các đơn vị liên quan triển khai công tác lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

Giao huyện Gia Lâm triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường; Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý các mốc giới, việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được phê duyệt.