Hà Nội duyệt chỉ giới tuyến đường từ đê sông Hồng đi Dốc Lã - Ninh Hiệp

VietTimes -- Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,16km, chia ra làm 02 đoạn. Đây sẽ là tuyến đường chính khu vực, thuộc địa bàn các xã Yên Viên, Đình Xuyên - huyện Gia Lâm.
Tuyến đường thuộc các xã Yên Viên, Đình Xuyên - huyện Gia Lâm.
Tuyến đường thuộc các xã Yên Viên, Đình Xuyên - huyện Gia Lâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đê sông Đuống đi đường Dốc Lã - Ninh Hiệp và đoạn nối đường Hà Huy Tập, tỷ lệ 1/500.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 2,16km, được chia làm 02 đoạn: đoạn 1 từ đê sông Hồng đi đường Dốc Lã - Ninh Hiệp; đoạn 2 là đoạn tiếp theo nối đường Hà Huy Tập;

Quy mô mặt cắt ngang điển hình tuyến đường là 25m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m; vỉa hè hai bên rộng, mỗi bên rộng 5m.

Tim đường quy hoạch được xác định bằng tọa độ, điểm chuyển hướng kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ.

Trong khi đó chỉ giới đường đỏ sẽ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, xác định trực tiếp trên bản vẽ.

Các nút giao của tuyến đường này với các tuyến đường ngang khác được tổ chức theo quy hoạch nút giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ tại các nút giao này sẽ được xác định cụ thể, hoặc bổ sung trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ; bàn giao cho UBND huyện Gia Lâm.

UBND huyện Gia Lâm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường; triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch, đồng thời thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tuyến đường.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội cũng giao huyện Gia Lâm tổ chức quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng các công trình dọc hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được phê duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền.