Hà Nội đưa đào tạo CNTT cho cán bộ vào dịch vụ sự nghiệp công

VietTimes -- UBND TP.Hà Nội vừa ban hành danh mục 13 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố, trong đó có dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội gồm 13 dịch vụ, được ban hành theo Quyết định 2859 của UBND Thành phố.

Theo đó, trong Danh mục 13 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của Hà Nội, có 8 dịch vụ trong phạm vi và 5 dịch vụ ngoài phạm vi của Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TT&TT ban hành kèm theo Quyết định 2504 ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, trong 8 dịch vụ trong phạm vi Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TT&TT, bên cạnh 4 dịch vụ thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở, có 4 dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực CNTT, đó là: Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng và an toàn thông tin mạng; Thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ, sự cố, tấn công mạng; Ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập phòng chống tấn công mạng; Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ CNTT thuộc hệ thống Chính phủ điện tử.

Quyết định mới ban hành của UBND TP.Hà Nội cũng nêu rõ, có 5 dịch vụ sự nghiệp công của Thành phố nằm ngoài Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ TT&TT, bao gồm: Đào tạo, bồi dưỡng về TT-BC-XB cho cán bộ, công chức, viên chức; Chỉ dẫn, trao đổi - hỏi đáp thông tin; tiếp nhận và giải đáp thông tin phục vụ công dân, doanh nghiệp (lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở); Triển khai các hoạt động ứng dụng, phát triển CNTT cho các cơ quan nhà nước của thành phố; Đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức (lĩnh vực CNTT); Đào tạo, bồi dưỡng về bưu chính viễn thông cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức là dịch vụ sự nghiệp công
Đào tạo, bồi dưỡng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức là dịch vụ sự nghiệp công

Danh mục 13 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội.

UBND TP.Hà Nội giao Sở TT&TT chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của Hà Nội; đồng thời xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí của thành phố Hà Nội trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định 16 ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Sở TT&TT Hà Nội cũng có trách nhiệm quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

UBND quận, huyện, thị xã quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin truyền thông và báo chí theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.