Hà Nội đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính

VietTimes – Hà Nội vừa thông qua phương án đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố trong năm 2016.
Nhiều lĩnh vực trọng tâm Hà Nội đặt ra để đơn giản hóa TTHC trong thời gian tới.
Nhiều lĩnh vực trọng tâm Hà Nội đặt ra để đơn giản hóa TTHC trong thời gian tới.

Trong số 183 thủ tục hành chính phải đơn giản hóa, có 23 thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch, 6 thủ tục hành chính lĩnh vực Giao thông vận tải, 61 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, 21 thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương, 13 thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, 22 thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của của thành phố.

Năm 2017, Hà Nội đề xuất nhóm thủ tục hành chính trọng tâm cần đơn giản hóa gồm: Dược, mỹ phẩm và an toàn thực phẩm; quy hoạch - kiến trúc; đầu tư dự án có sử dụng đất; khoáng sản; đất đai; đề xuất xây dựng quy trình liên thông nhóm thủ tục hành chính đăng ký biến động nhà, đất với công chứng và thuế... Đây là những thủ tục hành chính liên quan đến nhiều người dân, doanh nghiệp.