Ngành Công Thương ứng dụng KHCN: cơ hội đột phá từ CMCN 4.0

Ngành Công Thương ứng dụng KHCN: cơ hội đột phá từ CMCN 4.0

VietTimes -- Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu ngành Công Thương nhằm cơ cấu lại sản xuất của ngành, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh của ngành và doanh nghiệp; đón đầu cơ hội phát triển đột phá từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Hà Nội đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính

Hà Nội đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính

VietTimes – Hà Nội vừa thông qua phương án đơn giản hóa 183 thủ tục hành chính các lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố trong năm 2016.