Hà Nội: Doanh nghiệp rộng cửa vay vốn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

VietTimes -- Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội rà soát, khuyến khích các doanh nghiệp được tiếp cận chương trình cho vay vốn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4070/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 813/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Quyết định số 813/QĐ-NHNHN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.

Trong đó cho biết, ngân hàng thương mại cho vay đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng để thực hiện chương trình với lãi suất cho vay thấp hơn từ 0,5%/năm đến 1,5%/năm so với mức lãi suất cho vay thông thường cùng kỳ hạn của ngân hàng thương mại, phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nguồn vốn cho vay chương trình do các ngân hàng thương mại cân đối từ nguồn vốn huy động trên thị trường để thực hiện. Mức cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tài sản bảo đảm cho khoản vay: Ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay phù hợp với quy định của pháp luật. Khách hàng vay vốn theo chương trình được sử dụng tài sản hình thành từ vốn vay làm tài sản đảm bảo cho khoản vay theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi và trách nhiệm của khách hàng: Được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của ngân hàng thương mại và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp. Sử dụng vốn vay đúng mục đích và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng tín dụng, hoàn trả nợ gốc và lãi vay theo đúng quy định. Chịu sự kiểm tra, giám sát của ngân hàng thương mại trong quá trình vay vốn, sử dụng vốn.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội tích cực, chủ động, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND thành phố kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hà Nội rà soát, thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đáp ứng điều kiện vay vốn được tiếp cận chương trình cho vay nêu trên theo quy định.