Hà Nội cấm cán bộ soạn văn bản mật trên máy tính nối mạng

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước của thành phố năm 2017. Trong đó, Thành phố nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên, đảng viên soạn thảo, lưu giữ văn bản có nội dung bí mật trên máy tính kết nối internet.

Hà Nội sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.

Hà Nội sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới.

Văn bản nêu rõ, thời gian tới Hà Nội sẽ đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong việc soạn thảo, lưu giữ, bảo quản văn bản tài liệu và quản lý các thiết bị kết nối internet.

Trong đó, thời gian tới Hà Nội sẽ rà soát, xây dựng văn bản quy định cụ thể độ mật của từng tin, tài liệu mang bí mật nhà nước của từng cơ quan, đơn vị và của UBND TP. Đồng thời, thành phố cũng sẽ rà soát, tập hợp kết quả để quyết định khu vực cấm – địa điểm cấm.

Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên, đảng viên soạn thảo, lưu giữ văn bản tài liệu có nội dung bí mật nhà nước trên máy tính kết nối internet; tự ý cung cấp thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước, bí mật nội bộ.

Về nội dung này, UBND TP. Hà Nội giao lực lượng Công an Thành phố tổ chức nắm tình hình, phát hiện, truy tìm, kiến nghị xử lý theo quy định với những tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật trong các vụ việc lộ, lọt, mất bí mật nhà nước.

Sở Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan, đơn vị thuộc thành phố thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ; chủ trì phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu, đề xuất UBND TP sắp xếp, bố trí, điều chuyển các bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước.