Hà Nội cấm cán bộ đi nước ngoài do doanh nghiệp mời

Lãnh đạo Hà Nội cấm cán bộ thành phố tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ, hoặc do công ty nước ngoài mời đích danh.

TP Hà Nội khuyến khích các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng hàng không giá rẻ

TP Hà Nội khuyến khích các đoàn đi công tác nước ngoài sử dụng hàng không giá rẻ

Theo kế hoạch tăng cường quản lý các đoàn đi nước ngoài do Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành, cán bộ thành phố không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do doanh nghiệp tổ chức và đài thọ, hoặc do công ty nước ngoài mời đích danh. Lãnh đạo thành phố không được đi công tác nước ngoài quá 2 lần trong một năm (trừ trường hợp thật cần thiết); mỗi đoàn đi công tác nước ngoài không quá 10 người, không quá 10 ngày và không quá 3 nước; không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt cùng tham gia một đoàn đi nước ngoài.

Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không tổ chức các chuyến tham quan, du lịch nước ngoài cho cán bộ, công chức, viên chức bằng kinh phí ngân sách nhà nước; không tổ chức chiêu đãi, mời cơm thân mật ở nước ngoài (trừ trường hợp đặc biệt cần thiết và phải được cấp có thẩm quyền cho phép).

Các đoàn phải thực hiện tiết kiệm trong phương tiện đi lại, khuyến khích sử dụng dịch vụ hàng không giá rẻ. Sau khi kết thúc chuyến công tác, trong vòng 10 ngày trưởng đoàn phải báo cáo kết quả chuyến đi. Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm phải kịp thời chia sẻ thông tin và báo cáo kết quả với cơ quan liên quan.

Đối với tặng phẩm, quà cho đối tác nước ngoài, thành phố yêu cầu cần gọn nhẹ, tiết kiệm, chú trọng ý nghĩa văn hóa Việt Nam. 

                                                                        Theo Vnexpress