Hà Nội: 90% hồ sơ tư pháp đã thực hiện trực tuyến

VietTimes -- Tính đến đầu tháng 7/2017, Hà Nội đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%, trong đó, đưa vào vận hành chính thức 62/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 64,6%; đang vận hành thử nghiệm 16/96 dịch vụ. Riêng trong lĩnh vực tư pháp, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng đạt hơn 90%.

Tính đến thời điểm đầu tháng 7/2017, Thành phố đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Tính đến thời điểm đầu tháng 7/2017, Thành phố đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%. Ảnh: Hanoi.gov.vn

Theo Kế hoạch triển khai mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã vận hành theo kế hoạch 09 ngày 12/1/2017 của UBND TP.Hà Nội cho cấp huyện và cấp xã, việc triển khai mở rộng cung cấp 16 dịch vụ công trực tuyến mức 3 gồm 10 dịch vụ cấp huyện và 6 dịch vụ cấp xã được Hà Nội thực hiện theo 2 giai đoạn.

Trong đó, 6 dịch vụ công cấp xã bao gồm: đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký chấm dứt giám hộ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch được thực hiện trong giai đoạn 2, dự kiến bắt đầu được triển khai cung cấp tại 416 xã, thị trấn trực thuộc 18 huyện, thị xã của Hà Nội từ ngày 15/8/2017.

Trước đó, ở giai đoạn 1, từ ngày 15/7/2017, đã triển khai mở rộng tại 18 huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đối với 10 dịch vụ công trực tuyến mức 3 cấp huyện, bao gồm cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp giấy phép các hoạt động sử dụng vỉa hè, lề đường (3 dịch vụ), cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (2 dịch vụ) cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (4 dịch vụ).

16 dịch vụ dịch vụ công trực tuyến mức 3 thuộc lĩnh vực tư pháp vừa được Hà Nội triển khai mở rộng cho cấp huyện, xã đã được Thành phố vận hành chính thức tại 10 Sở và 12 quận với 168 phường trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, Sở TT&TT Hà Nội cho biết, theo Kế hoạch 09 ngày 12/1/2017 của UBND Thành phố, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 đã hoàn thành xây dựng được chia thành 3 đợt với tổng số 120 dịch vụ công trực tuyến tại 168 phường, 12 Quận và 10 Sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, các quy định hiện hành có thay đổi và một số dịch vụ công trực tuyến đã được các bộ chuyên ngành triển khai tại Hà Nội nên thực tế số dịch vụ công trực tuyến cần triển khai giảm từ 120 dịch vụ xuống còn 96 dịch vụ, gồm 94 dịch vụ mức 3 và 2 dịch vụ công mức 4.

Tính đến thời điểm đầu tháng 7/2017, Thành phố đã triển khai 81/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 84,4%. Trong đó, đã đưa vào vận hành chính thức 62/96 dịch vụ công trực tuyến, đạt 64,6%; đang vận hành thử nghiệm 16/96 dịch vụ công trực tuyến và tiếp tục hoàn thiện 3/96 dịch vụ công trực tuyến (gồm 1 dịch vụ lĩnh vực tài nguyên - môi trường cấp huyện và 2 dịch vụ công của Sở Tài nguyên và Môi trường) dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức trong Quý III/2017. Còn lại 15/96 dịch vụ công trực tuyến (15,6%) đã được chuyển sang danh mục dịch vụ công trực tuyến triển khai đợt 1 năm 2017.