Hà Nội: 50% gói thầu sẽ được chào qua mạng

VietTimes -- Cùng với việc nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị CNTT đảm bảo đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong năm nay, Hà Nội xác định tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh sẽ thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.
UBND TP. Hà Nội sẽ nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin cơ quan, đơn vị để đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Ảnh minh hoạ: Internet.
UBND TP. Hà Nội sẽ nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin cơ quan, đơn vị để đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Ảnh minh hoạ: Internet.

UBND TP.Hà Nội vừa ra Quyết định 2876 ban hành Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017 - 2021 của thành phố.

Kế hoạch này nhằm triển khai Quyết định 1402 ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 đối với các đơn vị trực thuộc Thành phố; ứng dụng CNTT, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công của Thành phố, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong thực hiện công tác đấu thầu; góp phần tạo môi trường cạnh tranh và tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho các bên tham gia.

Theo Quyết định 2876, một nhiệm vụ, giải pháp chính trong kế hoạch định kỳ 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021) về đấu thầu qua mạng của Hà Nội là nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và người sử dụng. Cụ thể, Thành phố sẽ nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị CNTT đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời đảm bảo tất cả các đơn vị trực thuộc thành phố được cấp chứng thư số và vận hành thuần thục đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Cùng với đó, Hà Nội cũng sẽ quyết liệt đôn đốc, hướng dẫn và giám sát triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình đã quy định; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đào tạo nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của các bên tham gia.

Về lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng, với giai đoạn 2017 – 2018, Hà Nội dự kiến trong năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh và 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; còn từ năm 2018, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Đối với giai đoạn 2019 - 2021, căn cứ tình hình thực tế của giai đoạn 2016 - 2018, sau khi Bộ KH&ĐT tiến hành đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng để điều chỉnh tỷ lệ áp dụng cho giai đoạn tiếp theo, UBND Thành phố sẽ điều chỉnh tỷ lệ áp dụng phù hợp.

Về kế hoạch hành động năm 2017, với nhiệm vụ nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và người sử dụng, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát các điều kiện cụ thể để chủ động từng bước nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị CNTT đảm bảo đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Cùng với việc đảm bảo 100% các đơn vị trực thuộc thành phố đăng ký tham gia và được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu phải rà soát, đánh giá năng lực của các cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo 100% cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc Thành phố tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Sở KH&ĐT Hà Nội là cơ quan được lãnh đạo UBND Thành phố giao đảm trách việc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã để tổ chức triển khai Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017 - 2021 đảm bảo theo lộ trình quy định; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo UBND Thành phố, Bộ KH&ĐT theo quy định.

Theo số liệu của Bộ KH&ĐT về việc tổ chức đấu thầu mua sắm công qua mạng, tính đến hết quý I/2017, tỷ lệ gói thầu chào hàng cạnh tranh thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt 9,8% (462/4.263 gói thầu); tỷ lệ gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trên toàn quốc đạt 6,5% (534/7.684 gói thầu).