Hà Nội: 04 năm xử lý 4.000 hồ sơ xin cấp “sổ đỏ” trực tuyến

VietTimes -- Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội thời gian qua ngành này đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ, tăng tỷ lệ giải quyết TTHC qua mạng, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Q.V

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Q.V

Từ năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 06 TTHC, đến nay đã tiếp nhận và xử lý hơn 4.000 hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC cấp GCN quyền sử dụng đất của các tổ chức.

Năm 2017, theo kế hoạch của UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng ký để triển khai 41 TTHC (đảm bảo trên 40% TTHC của Sở được thực hiện dịch vụ công) để Sở Thông tin và Truyền thông giao cho đơn vị tư vấn của Thành phố xây dựng phần mềm cho Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành.

Về tình hình chung triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn thành phố Hà Nội, trước đó ngày 6/7, Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin thành phố Hà Nội đã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến 168 phường, 12 quận và 10 sở; đã có 62/96 dịch vụ công trực tuyếnđưa vào vận hành chính thức, đạt 64,6%; Vận hành thử nghiệm và tiếp tục hoàn thiện 19/96 dịch vụ công trực tuyến, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của thành phố lên 391 dịch vụ, đạt gần 20,4% tổng số thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước thành phố.

Tính đến hết tháng 6/2017, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hiện đã có 4.681 cán bộ được cấp tài khoản tham gia, có gần 5 triệu lượt truy cập, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng đạt trên 90%.

Hà Nội cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng hồ sơ giao dịch qua mạng trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

Tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng một số dịch vụ công trực tuyến đạt kết quả cao như: lĩnh vực tư pháp khối xã, phường, quận, huyện đạt trên 90%; Đăng ký kinh doanh trên 70%; Thuế đạt 97%; Hải quan đạt 100%, Bảo hiểm xã hội đạt trên 80%;Hộ chiếu phổ thông đạt trên 80%; Thông tin và Truyền thông đạt 90%.