Google mở khóa học miễn phí về quảng cáo video trực tuyến

Google vừa chính thức ra mắt chương trình YouTube Guru, hỗ trợ các chuyên viên tiếp thị, quảng cáo cập nhật với những kỹ thuật và xu hướng mới nhất của video trực tuyến.
Google mở khóa học miễn phí về quảng cáo video trực tuyến

Chương trình bao gồm những khoá học ngắn hạn, cơ hội kết nối trong cộng đồng quảng cáo tiếp thị số đồng thời cung cấp chứng nhận để các chuyên viên quảng cáo tiếp thị có thể sử dụng giới thiệu với khách hàng, đội ngũ nhân viên công ty và củng cố cho nghề nghiệp của họ trong tương lai.

Cụ thể, chương trình YouTube Guru được kéo dài đến tháng 12/2016 và sẽ tổng kết và trao thưởng cho những người tham gia xuất sắc. Giữa thời gian này sẽ là các hội thảo và bản tin hàng tháng để cập nhật thông tin cho những người tham gia.

Các thành viên của chương trình sẽ được huấn luyện và dành một ngày với các buổi đào tạo chuyên sâu, tham gia vào khóa huấn luyện độc quyền hàng quý với những chủ đề cụ thể. Sau đó được cấp giấy chứng nhận chính thức từ YouTube cùng chứng nhận thương hiệu toàn cầu mang tên “Chương trình Đối tác Thương hiệu".

Chương trình này được triển khai miễn phí và áp dụng cho mọi người làm trong ngành quảng cáo tiếp thị tại Việt Nam - nước đầu tiên tại Châu Á Thái Bình Dương giới thiệu YouTube Guru.