Giúp Hải Dương thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Ngày 24/8, FPT và UBND tỉnh Hải Dương ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025. 

Thỏa thuận được ký kết với mong muốn góp phần đưa Hải Dương sớm trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với ba trụ cột: chính quyền số - kinh tế số - xã hội số.

Giúp Hải Dương thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện ảnh 1
Hình ảnh lễ ký kết.

Thông qua thỏa thuận này, hai bên mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Hải Dương từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp góp phần xây dựng cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Hỗ trợ Hải Dương chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

FPT cũng sẽ hỗ trợ tỉnh khảo sát đánh giá thực trạng, khó khăn, thế mạnh của tỉnh để từ đó xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch… về chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tiễn, nguồn lực của tỉnh.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại sự kiện, FPT đã đề xuất tỉnh triển khai mô hình chuyển đổi số trong phòng, chống Covid-19 dựa trên các giải pháp công nghệ hỗ trợ cho công tác truy vết, kiểm soát, hướng dẫn, chăm sóc các ca nhiễm bảo đảm sức khỏe cho người dân, đội ngũ tham gia phòng chống dịch; đồng thời bảo đảm sản xuất, kinh doanh an toàn cho các doanh nghiệp trong trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cho biết, Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định đến 2025 đưa Hải Dương thuộc nhóm 20 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và đến năm 2030 thuộc nhóm 15 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Thỏa thuận hợp tác này mở đầu cho trang mới của cuộc cách mạng chuyển đổi số của tỉnh, đồng thời tạo nền móng quan trọng giúp tỉnh tăng tốc, bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng nhấn mạnh, hai bên cần tập trung ngay chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, chính quyền điện tử, thương mại điện tử để nhanh chóng hình thành đồng bộ ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngay trong năm 2021, cần triển khai ngay các giải pháp công nghệ để giúp tỉnh chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ của dịch bệnh để tạo ra những doanh nghiệp xanh, phân xưởng xanh, công nhân xanh, người dân xanh, chính quyền xanh bảo đảm các hoạt động kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới cũng như an toàn sức khỏe của người dân.

Theo Báo Nhân Dân