Giới thiệu thêm 62 người ngoài danh sách Trung ương đề nghị

Ngoài một số Ủy viên Bộ Chính trị thuộc diện quá tuổi như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng..., thì nhiều người khác cũng được đề cử bổ sung ngoài danh sách Trung ương giới thiệu.
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTO
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTO

Cụ thể, theo Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng ban Tổ chức trung ương Tô Huy Rứa… đã được đại biểu ở nhiều đoàn đại biểu dự Đại hội XII tiếp tục giới thiệu tái cử vào Trung ương khóa XII.

Ngoài ra, nhiều đảng viên không phải là Ủy viên Trung ương khóa XI cũng được đại biểu các đoàn giới thiệu thêm, bổ sung vào danh sách mà Trung ương khóa XI gửi tới Đại hội trước đó.

Theo thông tin mà phóng viên nhận được thì tổng số ứng viên mới này - bao gồm cả trong và ngoài Trung ương khóa XI - là 62 người. Ông Vũ Ngọc Hoàng xác nhận nhưng nói: “Bao nhiêu thì tôi không nhớ rõ nhưng hơn 60 người, trong đó hơn một nửa trong BCH cũ, còn lại là bên ngoài. Trong số này, có nhiều người không phải là đại biểu dự Đại hội”.

Trả lời câu hỏi "đến lúc này có ai tự ứng cử chưa?", ông Vũ Ngọc Hoàng đáp "tôi không thấy”.

Thông tin mà ông Hoàng cung cấp cũng trùng với những gì chúng tôi hỏi được qua một số đại biểu khi họ kết thúc phiên họp đoàn chiều nay.

Như đã thông tin, thực hiện Quy chế bầu cử 244 của Trung ương khóa XI và Quy chế bầu cử của Đại hội XII, tất cả ủy viên trung ương khóa XI, nếu không được Trung ương giới thiệu tái cử, thì tới Đại hội này, dù được đại biểu các đoàn giới thiệu tiếp, thì cũng phải từ chối.

Tuy nhiên, việc họ có được rút khỏi đề cử hay không sẽ phải qua một quy trình để Đại hội biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín để quyết định. Nếu đa số yêu cầu họ ứng cử tiếp, thì những người này sẽ được đưa vào danh sách bổ sung. Danh sách bổ sung này sẽ được chọn từ trên xuống dưới, theo tỉ lệ ủng hộ, đảm bảo tổng số ứng viên do Trung ương khóa XI giới thiệu và số giới thiệu bổ sung tại Đại hội không dư quá 30% con số được bầu, tức 200 ủy viên trung ương cả chính thức và dự khuyết của Trung ương khóa XII.

Sau đó, cuộc bỏ phiếu chính thức để bầu ra Trung ương khóa XII mới được tiến hành.

Theo PLTP