Giao Bộ Nông nghiệp lên phương án cổ phần Vinafood 1

VietTimes -- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải lên phương án cổ phần hóa Vinafood 1 sao cho nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu và sau năm 2019 thoái vốn xuống tỷ lệ quy định.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1).

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án cổ phần hóa Vinafood 1, nhà nước giữ trên 65% vốn điều lệ khi bán cổ phần lần đầu và sau năm 2019 thoái vốn xuống tỷ lệ quy định tại Quyết định thay thế Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 28/10/2016, Công ty TNHH MTV Bột mỳ Vinafood 1 đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đơn vị tư vấn cổ phần hóa tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Theo đó, có 8.229.800 cổ phần đưa ra đấu giá và số lượng cổ phần bán được là 331.000 cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa là 242 tỷ đồng. Trong đó, 15,73 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ thuộc Nhà nước nắm giữ; 240.200 cổ phần, tương đương 0,99% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 8,2 triệu cổ phần, tương đương 34,01% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai.

Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc được thành lập theo Quyết định số 312/TTg ngày 24/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực Trung ương I và các doanh nghiệp Lương thực thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Nhiệm vụ chủ yếu của Tổng công ty là tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh các mặt hàng lương thực, nông sản, thu mua  lương thực hàng hóa cho nông dân, bình ổn giá cả, góp phần quan trọng vào đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.