Giảm nửa số lượng sự cố an ninh mạng nhằm vào Việt Nam trong tháng 5/2020

VietTimes – Tính từ đầu năm nay đến hết tháng 5/2020, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam dẫn đến số sự cố an ninh mạng là 1.495 cuộc, giảm 43,9% so so với cùng kỳ 5 tháng đầu năm 2019.
Các chuyên gia nhận định, công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam có tiến bộ đáng ghi nhận.
Các chuyên gia nhận định, công tác đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam có tiến bộ đáng ghi nhận.

Cũng theo Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT, trong gần 1.500 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2020, số cuộc tấn công lừa đảo (phishing) vẫn chiếm đa số, với 701 cuộc, chiếm 46,9%; số cuộc tấn công thay đổi giao diện (deface) là 498 cuộc, chiếm 33,3% và số cuộc tấn công cài mã độc (malware) là 296 cuộc, chiếm 19,7%.

Cục An toàn thông tin cho biết, việc giám sát mã độc được Hệ thống giám sát từ xa thực hiện dựa trên danh sách địa chỉ IP tĩnh, public do đơn vị chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin của bộ, ngành, địa phương cung cấp.

Việc giám sát thực tế không tương tác với hệ thống mạng nội bộ, do đó không làm ảnh hưởng tới hiệu năng và lưu lượng mạng và hoạt động của hệ thống thông tin. Ngoài ra, hoạt động giám sát từ xa còn hỗ trợ phát hiện các nguy cơ, rủi ro, điểm yếu của hệ thống trên các dải địa chỉ IP/ tên miền của cơ quan; và tài khoản lộ lọt thông tin và nhiều nguy cơ khác.

Bộ TT&TT xác định an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phải đi trước một bước.

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng đã tiếp tục được Bộ TT&TT đẩy mạnh. Bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cả về chính sách và kỹ thuật để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Để hỗ trợ các đơn vị chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin tại các bộ, ngành, địa phương sớm nắm bắt được tình hình lây nhiễm mã độc, hoạt động của các mạng máy tính ma (Botnet) một cách độc lập, không phụ thuộc vào giải pháp kỹ thuật đã triển khai, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ đã triển khai Hệ thống giám sát từ xa tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Thông tin từ Hệ thống giám sát từ xa có thể tham khảo, sử dụng để đánh giá hiệu quả giải pháp giám sát, phòng chống mã độc tập trung đang được triển khai tại bộ, ngành, địa phương. Hiện nay, tài khoản truy cập hệ thống đã được Cục An toàn thông tin cấp cho lãnh đạo các đơn vị chuyên trách.