Giải thưởng Chuyển đổi Số chứng minh cho thế giới thấy người Việt có thể làm được sản phẩm tốt

VietTimes – Trung tâm CNTT và Truyền thông TP. Đà Nẵng là một trong năm mươi đơn vị có sản phẩm đạt giải thưởng Chuyển đổi Số do Hội Truyền thông Số Việt Nam tổ chức. Đại diện Trung tâm đã có cuộc trao đổi nhanh với phóng viên VietTimes tại lễ trao giải thưởng.

Xin ông giới thiệu về bản thân và sản phẩm đã đạt giải thưởng Chuyển đổi Số?

Tôi là Nguyễn Phúc Bảo Nguyên – Phó trưởng phòng Trung tâm Phát triển phần mềm – Trung tâm CNTT và truyền thông TP. Đà Nẵng. Sản phẩm của chúng tôi được đạt giải là phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ công chức và viên chức. Sản phẩm đã được triển khai ở hơn 15 tỉnh thành, đã số hóa nhiều hồ sơ của các tỉnh thành đó.

Ông thấy giải thưởng Chuyển đổi Số năm nay có điều gì đáng nói không?

Tham gia giải thưởng Chuyển đổi Số này, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự khi là một trong năm mươi đơn vị được nhận giải. Với không khí chuyển đổi số này, tôi thấy giải thưởng đem lại động lực và sự sáng tạo cho các đơn vị để tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu của Việt Nam, chứng minh được cho thế giới thấy người Việt Nam có thể làm được rất nhiều điều, có thể sánh ngang với thế giới.

ông Nguyễn Phúc Bảo Nguyên trả lời VietTimes về giải thưởng Chuyển đổi Số

Với sản phẩm đã đạt giải, Trung tâm dự định sẽ tiếp tục phát triển sản phẩm này hay chuyển qua xây dựng một sản phẩm mới?

Hiện nay Trung tâm của chúng tôi có rất nhiều sản phẩm khác nhau, tuy nhiên đối với sản phẩm hỗ trợ công chức này chúng tôi sẽ mở rộng thêm nhiều sản phẩm khác, ví dụ sản phẩm liên quan đến vị trí việc làm, thi đua khen thưởng, những sản phẩm phục vụ cho cơ quan nhà nước, đặc biệt là ngành nội vụ cũng như chính phủ điện tử.

Xin cảm ơn ông và chúc ông đạt thêm nhiều thành công trong tương lai!