Gần 20 ngân hàng được cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông-Xuân

Ngày 27/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1133/NHNN-TD về việc cho vay cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông-Xuân năm 2014-2015.
Gần 20 ngân hàng được cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông-Xuân

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 17 ngân hàng thương mại được cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông – Xuân năm 2014-2015.

Đó là, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn thực hiện việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Đông - Xuân năm 2014-2015.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại nêu trên thực hiện cân đối nguồn vốn để cho vay mua tạm trữ thóc, gạo đối với các thương nhân được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao chỉ tiêu mua số thóc, gạo tạm trữ tối đa 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc/gạo là 2/1 trong vụ Đông - Xuân 2014-2015. Lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 7%/năm.

Thời gian giải ngân cho vay mua tạm trữ thóc gạo từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/4/2015. Thời hạn cho vay mua tạm trữ tối đa là 06 tháng (đến hết ngày 31/8/2015), thời gian được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tối đa là 04 tháng (đến hết ngày 30/6/2015).

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất đối với các khoản cho vay mua tạm trữ thóc, gạo của các thương nhân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các ngân hàng thương mại nêu trên chủ động cân đối nguồn vốn; chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch kịp thời triển khai cho vay; định kỳ hàng tuần báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai về Ngân hàng Nhà nước; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015 về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực tham gia, tạo điều kiện cho các thương nhân vay vốn kịp thời thu mua thóc, gạo tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi chặt chẽ tình hình triển khai chương trình trên địa bàn và định kỳ hàng tuần báo cáo./.

Theo TTXVN