Gần 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

VietTimes -- Trong năm 2016, hệ thống khai thuế qua mạng và dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, có 566.662 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 99,81%; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý là trên 35,8 triệu hồ sơ. 
Trong 300 TTHC lĩnh vực thuế, có tới 118 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Ảnh minh hoạ: Internet.
Trong 300 TTHC lĩnh vực thuế, có tới 118 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4. Ảnh minh hoạ: Internet.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, năm 2016, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành mới 7 thủ tục hành chính (TTHC) và bãi bỏ 92 TTHC. Đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BTC về chuẩn hóa các TTHC lĩnh vực thuế.

Theo đó, tính đến hết năm 2016, số TTHC lĩnh vực thuế giảm từ 385 xuống còn 300 và đã được chuẩn hóa theo quy định. Ngành thuế cũng tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và thực hiện TTHC. Trong 300 TTHC lĩnh vực thuế, có tới 118 TTHC được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.

Ngành Thuế cũng đẩy mạnh hiện đại hóa qua việc mở rộng thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí của DN, đồng thời góp phần nhằm hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với DN trong quá trình khai và nộp thuế, tính đến hết năm 2016. 

Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 555.819 DN, đạt tỷ lệ 97,90%. Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 551.089 DN, chiếm tỷ lệ 97,06 %. Số tiền đã nộp NSNN từ 1/1/2016 đến 31/12/2016 là trên 492.000 tỷ đồng và trên 2,2 triệu lượt giao dịch nộp thuế điện tử.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối triển khai nộp thuế điện tử với 43 ngân hàng thương mại.

Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thí điểm hoàn thuế điện tử, đồng thời đã triển khai thí điểm tại 2 thành phố là Hà Nội, Hải Phòng và đã mở rộng triển khai thí điểm tại 11 tỉnh, thành phố từ 1/3/2017. Ngành thuế bảo đảm công khai, minh bạch quy trình và TTHC, bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật.

Như vậy, ngành thuế cơ bản đã hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết của Chính phủ, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả, chỉ số nộp thuế chung của Việt Nam theo Báo cáo môi trường kinh doanh 2017 của WB xếp thứ 167/190 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc so với 2016.