Hóa đơn điện tử: Đã tới lúc triển khai

Hóa đơn điện tử: Đã tới lúc triển khai

VietTimes -- Có thể từ năm 2018, nhiều doanh nghiệp sẽ không được sử dụng hóa đơn giấy nữa. Vì vậy, càng chuyển đổi sớm sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ càng tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động.
Gần 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

Gần 100% doanh nghiệp khai thuế qua mạng

VietTimes -- Trong năm 2016, hệ thống khai thuế qua mạng và dịch vụ nộp thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố, có 566.662 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế qua mạng, đạt 99,81%; số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận và xử lý là trên 35,8 triệu hồ sơ. 
95% doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế điện tử cấp độ 4

95% doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế điện tử cấp độ 4

VietTimes -- Trong năm 2017, lĩnh vực thuế đặt trọng tâm vào các chỉ tiêu như: 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; phấn đấu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra…
Năm 2017: Dự kiến 90% hồ sơ được hoàn thuế điện tử

Năm 2017: Dự kiến 90% hồ sơ được hoàn thuế điện tử

VietTimes -- Hiện nay ngành Thuế đang quản lý hơn 560.000 doanh nghiệp, mỗi năm cơ quan Thuế giải quyết hơn 20.000 hồ sơ hoàn thuế cho người nộp thuế. Phấn đấu đến năm 2017 ngành Thuế sẽ đạt 90% hồ sơ của người hoàn thuế  được thực hiện qua hoàn thuế điện tử.