FPT: Dự kiến chia cổ tức 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%

VietTimes -- HĐQT CTCP FPT (Mã CK – FPT) sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 20% và phát hành cổ phần cho người lao động (ESOP) giai đoạn 2017 – 2019.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

CTCP FPT vừa công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết HĐQT ngày 10/3/2017. Theo đó, HĐQT công ty dự kiến trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2016 với tỷ lệ 20% (đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2016, trả 10% sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt) và chi trả  cổ tức 15% bằng cổ phiếu (với nguồn từ lợi nhuận giữ lại). Bên cạnh đó, HĐQT FPT cũng đề xuất chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt 2017 với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000đ/cổ phiếu.

Về ngân sách và thù lao HĐQT năm 2017, FPT dự kiến chi lương cho các thành viên điều hành là 10,76 tỷ đồng; thưởng cho các thành viên điều hành không quá 0,49% trên tổng LNTT của Tập đoàn; thù lao cho các thành viên HĐQT (áp dụng cho thành viên không điều hành) là 5,75 tỷ đồng. Các phương án này đã được HĐQT thông qua và sẽ trình để ĐHĐCĐ phê duyệt.

Ngoài ra, các cán bộ nòng cốt từ Level 5 trở lên; các đối tượng cầu hiền của FPT có thể nhận được cổ phần cho người lao động (ESOP) trong giai đoạn 2017-2019, số lượng phát hành mỗi năm không quá 0,5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Các đợt ESOP sẽ diễn ra vào mỗi năm sau khi có BCTC kiểm toán năm liền trước.

Về kết quả HĐKD, FPT cho biết, năm 2016 doanh thu hợp nhất của công ty này đạt 40.545 tỷ đồng, tăng 1,4% so với năm 2015. LNTT hợp nhất đạt 3.014 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm trước. Tuy nhiên, hai chỉ tiêu này chỉ đạt tương ứng 89% và 96% kế hoạch đề ra. Thị trường quốc tế đem lại những tín khả quan, doanh thu của thị trường này ghi nhận 6.121 tỷ đồng, tăng 26% và LNNTT đạt 935 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015.

Dự kiến trong 2017, FPT đặt mục tiêu doanh thu 46,619 tỷ đồng và LNTT đạt 3,408 tỷ đồng tương đương với mức tăng 15% và 13,1% so với thực hiện năm trước.