Facebook, Google sẽ được hướng dẫn để hợp tác chặn thông tin xấu độc

VietTimes -- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử sẽ tổ chức làm việc, trao đổi với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn của nước ngoài như Facebook, Google...  để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Thông tư của Bộ TT&TT về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Thông tư 38 được nhận định là cơ sở pháp lý cần thiết để xử lý, loại bỏ các nội dung có thông tin xấu độc trên môi trường Internet tại Việt Nam - ảnh minh hoạ

Thông tư 38 được nhận định là cơ sở pháp lý cần thiết để xử lý, loại bỏ các nội dung có thông tin xấu độc trên môi trường Internet tại Việt Nam - ảnh minh hoạ

Văn phòng Bộ TT&TT vừa ra thông báo kết luận của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1/2017 của Bộ. Trong kết luận hội nghị, Bộ trưởng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các công việc được giao ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) sẽ làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xuyên biên giới, nhất là doanh nghiệp lớn như Facebook, Google... để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Thông tư 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới và báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 2/2017.

Thông tư 38 được nhận định là cơ sở pháp lý cần thiết để xử lý, loại bỏ các nội dung có thông tin xấu độc trên môi trường Internet tại Việt Nam.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục PTTH&TTĐT tập trung xây dựng tờ trình báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước về phạm vi, trách nhiệm, phương án xử lý của Bộ TT&TT trong công tác quản lý thông tin trên mạng Internet, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 2/2017; đồng thời tiếp tục phát hiện, kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật những tổ chức, cá nhân cung cấp các nội dung xấu, độc trên Internet, góp phần làm lành mạnh môi trường thông tin trên mạng.

Thông tư 38/2016/TT-BTTTT quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập từ Việt Nam (gọi là hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới) được Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn ký ban hành ngày 26/12/2016.

Thông tư 38 được nhận định là cơ sở pháp lý cần thiết để xử lý, loại bỏ các nội dung có thông tin xấu độc trên môi trường Internet tại Việt Nam. Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2017, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có liên quan đến hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới. Cụ thể, các đối tượng chịu sự điều chỉnh của Thông tư 38 bao gồm các trang web, mạng xã hội, ứng dụng trên mạng ở nước ngoài cung cấp nội dung vào Việt Nam, có người Việt truy cập, sử dụng dịch vụ; doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ đặt máy chủ ở trong nước.

Theo quy định tại Thông tư  38, cung cấp thông tin công cộng qua biên giới là việc tổ chức, cá nhân tại nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên mạng, dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ (bao gồm cả tổ chức và cá nhân).

Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP trong các trường hợp: Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP; Tổ chức, cá nhân nước ngoài không hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc phối hợp và xử lý thông tin vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam khi cung cấp thông tin công cộng cho người sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ hoặc có lượng truy cập từ người sử dụng tại Việt Nam từ 1 triệu lượt người trở lên trong 1 tháng phải thực hiện thông báo thông tin liên hệ cho Bộ TT&TT theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; và phối hợp với Bộ TT&TT để xử lý thông tin vi phạm theo quy trình được quy định tại Điều 5 Thông tư này.

Bên cạnh đó, Thông tư 38 của Bộ TT&TT còn quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam cũng như quyền, nghĩa vụ của người sử dụng tại Việt Nam.

Cũng theo Thông tư 38, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp thông tin công cộng qua biên giới cho người sử dụng tại Việt Nam phải triển khai thực hiện theo quy định tại Thông tư này trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 15/2/2017).