Facebook cho phép người dùng chặn theo dõi vị trí trên Android

Facebook sử dụng thông tin vị trí của người dùng để nhắm mục tiêu quảng cáo, hiển thị các sự kiện ờ gần và để xác định nơi người dùng đăng nhập và lưu trữ bản sao dữ liệu vị trí chính xác.

Facebook đang triển khai một tính năng mới cho ứng dụng Android cho phép người dùng ngăn công ty này theo dõi vị trí ngay cả khi không sử dụng ứng dụng.

Đây là chức năng đã được tích hợp sẵn trên iPhone, cho phép người dùng giới hạn ứng dụng có thể theo dõi bất cứ lúc nào hay chỉ khi sử dụng đến hoặc không bao giờ sử dụng.

Facebook sử dụng thông tin vị trí người dùng để nhắm mục tiêu quảng cáo, hiển thị các sự kiện ờ gần và để xác định nơi người dùng đăng nhập và lưu trữ bản sao dữ liệu vị trí chính xác.

Dưới đây là cách ngăn Facebook sử dụng theo dõi vị trí trên Android ngay cả khi người dùng không mở ứng dụng:

- Mở Facebook trên điện thoại của bạn.

- Bạn sẽ thấy một thông báo giống như thông báo ở trên, nhấn "Quản lý cài đặt" ("Manage Settings.")

- Chuyển đổi vị trí nền (background location) thành tắt.

Bản cập nhật Facebook với tính năng mới trên vẫn đang được tung ra, vì vậy một số người dùng có thể chưa thấy thông báo đó. Nếu không, Người dùng vẫn có thể tắt quyền truy cập đầy đủ vào khả năng điện thoại của , ngay cả khi đang sử dụng ứng dụng.

Để làm việc này:

-Nhấn vào menu cài đặt ở trên cùng bên phải. Trông giống như ba thanh xếp chồng lên nhau.

- Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư (Settings & Privacy.)

- Chọn Phím tắt riêng tư (Privacy Shortcuts.)

- Chọn Quản lý cài đặt vị trí của bạn (Manage your location settings). Tắt theo dõi vị trí.

Và, trong trường hợp bạn là người dùng iPhone, bạn đã có thể ngăn Facebook - hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác - theo dõi bạn trên iPhone.

Đây là cách thực hiện:

-Mở cài đặt (Settings.)

-Nhấn vào "Quyền riêng tư." (Settings.)

-Chọn "Dịch vụ định vị."(Location Services.")

Nếu bạn muốn ngăn chặn hoàn toàn tất cả các ứng dụng sử dụng vị trí của mình, hãy tắt Dịch vụ vị trí.

Nếu bạn muốn quản lý cài đặt ứng dụng theo ứng dụng, hãy nhấn vào từng ứng dụng và chọn "Không bao giờ" hoặc "Trong khi sử dụng"./.

Theo Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/facebook-cho-phep-nguoi-dung-chan-theo-doi-vi-tri-tren-android/553910.vnp