Dữ liệu hình ảnh xe qua trạm thu phí sẽ được sao lưu tối thiểu 5 năm

VietTimes -- Theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ, dữ liệu hình ảnh xe qua trạm thu phí phải được sao lưu trong thời gian tối thiểu 5 năm. Trong đó, hình ảnh chụp biển số phải đọc rõ biển số xe, hình ảnh chụp toàn cảnh xe phải nhận diện được loại xe.
Hình ảnh sao lưu chụp biển số phải đọc rõ biển số xe, hình ảnh chụp toàn cảnh xe phải nhận diện được loại xe.
Hình ảnh sao lưu chụp biển số phải đọc rõ biển số xe, hình ảnh chụp toàn cảnh xe phải nhận diện được loại xe.

Thông tin từ trang thông tin điện tử của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (drvn.mt.gov.vn) cho hay, ngày 9/11 vừa qua, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương thực hiện sao lưu dữ liệu tại các trạm thu phí.

Theo đó, thực hiện chức năng Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án BOT đang trong giai đoạn kinh doanh, khai thác, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT thực hiện sao lưu dữ liệu thu phí tại các trạm thu phí trong toàn bộ thời gian thu phí của dự án phải đầy đủ số liệu về số lượt xe qua trạm tương ứng với thời gian, loại vé…

Dữ liệu hình ảnh xe qua trạm thu phí phải được sao lưu trong thời gian tối thiểu 5 năm, trong đó: hình ảnh chụp biển số phải đảm bảo đọc rõ biển số xe, hình ảnh chụp toàn cảnh xe phải đảm bảo nhận diện được loại xe.

Còn với dữ liệu video liên tục tại các làn thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT thực hiện sao lưu dữ liệu trong thời gian tối thiểu 1 năm. Trong đó, chất lượng video tối thiểu phải đạt 480p (640 x 480 pixel), khuyến khích đạt chuẩn 720p (1.280 x 720 pixel).

Văn bản yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT,  theo trang thông tin điện tử của Tổng cục, cũng đã nêu rõ, trong thời gian tới, nếu Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, phát hiện các trạm thu phí chưa đạt yêu cầu sẽ báo cáo Bộ Giao thông vận tải để tạm dừng thu phí đến khi đáp ứng yêu cầu.

Đồng thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT thời gian tới tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, rà soát hệ thống thu phí, đảm bảo thông tin thu phí trên phần mềm hệ thống được ghi nhận liên tục và đầy đủ.