Dự án xây dựng 133 đường ngang đường sắt: kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể

VietTimes -- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã giảm trừ giá trị hợp đồng nhiều gói thầu, thu hồi kinh phí khảo sát, báo cáo kinh tế kỹ thuật, chi phí giám sát... đồng thời xử lý hơn 30 đơn vị thi công, năm đơn vị tư vấn thiết kế; ba phân ban quản lý, và ba Ban của Tổng công ty...
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 1725/KL-BGTVT về dự án xây dựng 133 đường ngang qua đường sắt trên toàn quốc do VNR làm chủ đầu tư.

Theo đó, VNR đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đơn vị liên quan để kiểm điểm tiến độ triển khai công tác xử lý kỹ thuật, xử lý tài chính và kiểm điểm trách nhiệm tổ chức cá nhân liên quan.

Về xử lý kỹ thuật tại hiện trường, Tổng công ty đã hoàn thành việc xử lý tồn tại ở hiện trường trước ngày 25/3 vừa qua. VNR đã chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện sửa chữa khắc phục các tồn tại theo đúng như hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt; một vài vị trí bất khả kháng do liên quan đến giải phóng mặt bằng, hoặc một số hạng mục khác so với thực tế hiện trường như trồng cọc tiêu, hàng rào mà không thể thực hiện được thì lập biển bản xác nhận để giảm trừ theo quy định.

Về xử lý tài chính, đến nay đã hoàn tất thủ tục giảm trừ, trong đó công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán, VNR đã rà soát lại đơn giá, định mức, giảm trừ giá trị giá trị hợp đồng các gói thầu tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật giảm trừ giá trị gần 595 triệu đồng.

Về công tác lập báo cáo kinh tế kỹ thuật-dự toán, Tổng công ty đã tổ chức mời các tư vấn họp để rà soát thu hồi kinh phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo kết luận thanh tra. Kinh phí giảm trừ giá trị gần 431 triệu đồng.

Về chi phí giám sát tác giả thiết kế, Tổng công ty đã yêu cầu giảm trừ kinh phí giá trị thu hồi là trên 516 triệu đồng. Tuy nhiên, trong nội dung này báo cáo của VNR cho hay các đơn vị Tư vấn đều có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại mức thu hồi chi phí giám sát tác giả 100%,” văn bản của VNR thông tin.

Về xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan, kết luận khẳng định các đơn vị của Tổng công ty, các Tư vấn thiết kế và các đơn vị thi công đã tổ chức triển khai thực hiện, nghiêm túc kiểm điểm những sai sót nêu trong Kết luận thanh tra. Đã xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân theo thẩm quyền tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, về tập thể, 30 đơn vị thi công, năm đơn vị tư vấn thiết kế; ba phân ban quản lý hạ tầng khu vực, và ba Ban của Tổng công ty, Tổ thẩm định đều nhận khuyết điểm và nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm.

Về cá nhân, cảnh cáo một trường hợp và chậm nâng lương sáu tháng. Khiển trách tám trường hợp và chậm tăng lương 1 năm bốn trường hợp.

Tổng công ty đã phê bình, rút kinh nghiệm đối với 156 cán bộ, công nhân viên của các Ban, Phân ban, các đơn vị nhà thầu Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công dự án.

Trước đó, kết luận thanh tra của Bộ Giao thông Vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ký về dự án xây dựng 133 đường ngang do VNR làm chủ đầu tư với mức đầu tư 170 tỷ đồng đã để xảy ra một số sai sót; trong đó phải kể đến sai sót từ khâu lập dự án, khâu áp dụng đơn giá.

Không chỉ làm thất thoát chi phí, trong quá trình thực hiện dự án, VNR không phân công một bộ phận chuyên trách, dẫn tới tồn tại như nhân sự tham gia quản lý dự án còn thiếu một số chứng nhận quản lý.

Ngoài việc thu nộp lại tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu VNR và các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm những sai sót nêu trong kết luận thanh tra, đề ra biện pháp khắc phục, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân. Thời hạn thực hiện báo cáo về Bộ Giao thông Vận tải kết quả trước 31/3.