Phó Chánh Thanh tra NHNN:

“Đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các TCTD”

VietTimes -- Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có cuộc trao đổi với phóng viên về công tác tái cơ cấu hệ thống các TCTD của NHNN trong năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vị thanh tra cho hay, NHNN đã xác định cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2017.

Theo đó, cơ quan này đã xây dựng Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

“Hiện nay, NHNN đang hoàn thiện Đề án theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị. Trên cơ sở phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đối với Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, trong năm 2017, NHNN sẽ xây dựng kế hoạch cũng như tập trung nguồn lực để triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp tại Đề án”, ông Hưng nói.

Đại diện NHNN chỉ rõ 4 mục tiêu cơ bản của công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu trong năm 2017. Đó là:

(1) Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốt lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giữ vững và tiếp tục nâng cao mức độ an toàn, lành mạnh của hệ thống các TCTD;

(2) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và trật tự, kỷ cương đi đôi với việc tích cực đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng;

(3) Đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị của TCTD (nhất là TCTD yếu kém) theo các hình thức, biện pháp và lộ trình phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng TCTD và phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống;

(4) Kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại các TCTD; (5) Việc xử lý nợ xấu phải gắn với việc triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng của các TCTD; phát huy vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) trong việc xử lý nợ xấu để bảo đảm duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững (dưới 3% tổng dư nợ).

Đặc biệt, theo ông Hưng, đối tượng cơ cấu lại trong thời gian tới bao gồm tất cả các TCTD, trong đó có cả các NHTM mua bắt buộc (ngân hàng 0 đồng).

Trước đó, tại cuộc họp báo về hoạt động ngân hàng 2016 và triển khai kế hoạch 2017 của Ngân hàng Nhà nước diễn ra cách đây chưa lâu, ông Hưng từng tiết lộ rằng, NHNN đã nhận diện được 5 TCTD yếu kém, là trọng tâm xử lý trong năm 2017, bao gồm 3 ngân hàng 0 đồng (OceanBank, GPBank và VNCB) cùng với DongABank và Sacombank.

Chia sẻ đã khiến Chủ tịch Sacombank Kiều Hữu Dũng đăng đàn phản hồi, rằng “Sacombank không phải ngân hàng yếu kém”. “Tôi nghĩ sở dĩ có thông tin nêu trên là vì đề án tái cấu trúc Sacombank được trình cùng với đề án tái cơ cấu 3 ngân hàng 0 đồng kia nên có thể bị hiểu nhầm rằng chúng tôi là ngân hàng yếu kém”, ông Dũng lý giải.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hưng sau đó cũng bổ sung và làm rõ hơn chia sẻ của mình, rằng Sacombank đang xử lý vấn đề tồn đọng yếu kém của NHTMCP Phương Nam sau khi sáp nhập và vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trở lại cuộc trao đổi mới đây với PV, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN nhấn mạnh: “Về nguyên tắc là đảm bảo ổn định hệ thống và bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Theo đó, các TCTD phải xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại. Riêng đối với các NHTM mua bắt buộc, NHNN đã có Đề án riêng trình Chính phủ, Bộ Chính trị”.

Bên cạnh đó, các nhóm giải pháp cũng sẽ được chia thành các nhóm giải pháp cơ cấu lại các TCTD theo từng loại hình, bao gồm: Nhóm NHTM Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Nhóm NHTM Cổ phần, công ty tài chính và cho thuê tài chính; Nhóm TCTD nước ngoài; NH Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô. Trong mỗi nhóm đều có các giải pháp cơ cấu lại đối với các TCTD lành mạnh và TCTD yếu kém.

Ông Hưng tái khẳng định, nguyên tắc cốt lõi của NHNN trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD là đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền. “Điều này đã được NHNN khẳng định trong quá trình cơ cấu lại các TCTD trước đây và cũng là nguyên tắc xuyên suốt trong những năm tới”, vị này nói.

Theo đó, hình thức và biện pháp cơ cấu lại TCTD được áp dụng phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng TCTD và phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống theo đúng chủ trương của Đảng về cơ cấu lại thị trường tài chính, trọng tâm là các TCTD được nêu tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016)./.