DN Nhà nước phải công khai chi tiêu tài chính, lương thưởng cán bộ

Theo Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước do Chính phủ ban hành mới đây, từ ngày 5.11, doanh nghiệp Nhà nước sẽ phải công khai các chỉ tiêu tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và lương thưởng hằng năm của cán bộ quản lý.
DN Nhà nước phải công khai chi tiêu tài chính, lương thưởng cán bộ

Mục đích của Nghị định nhằm đảm bảo công khai minh bạch, quản lý và giám sát được các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, các thông tin doanh nghiệp phải công bố theo định kì gồm: Chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong 5 năm, báo cáo thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ công ích (nếu có), kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm, báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm, báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm...

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ phải báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của người quản lý, bao gồm mức lương cơ bản bình quân, tiền thưởng, thu nhập bình quân…

Các thông tin này phải được công bố công khai trên cổng hoặc trang tin điện tử của doanh nghiệp, công bố bằng văn bản gửi đến cơ quan chức năng…

Nghị định cho hay, trong trường hợp vi phạm dẫn đến cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước không kịp đưa ra các ý kiến chỉ đạo, khuyến nghị, giải pháp, dẫn đến tình hình hoạt động doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật từ hạ bậc lương đến buộc thôi việc và kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với người quản lý doanh nghiệp.

Theo đó, hình thức xử lý thấp nhất là khiển trách, cao nhất là xử lý hình sự.

Theo Một thế giới