Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” mà Thủ tướng vừa phê duyệt có gì đáng chú ý?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đề án hướng tới mục tiêu phát triển nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thời gian tới, mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục mở.
Mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục mở trong môi trường số. Ảnh minh họa.
Mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục mở trong môi trường số. Ảnh minh họa.

Nội dung được nêu trong Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, do Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt. Theo đó, người dân cả nước đều có cơ hội, bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức và trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực.

Cùng với đó, đề án nhấn mạnh ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức hoạt động giảng dạy, tạo điều kiện đào tạo công dân số, công dân học tập toàn cầu.

Cụ thể, đề án đã đặt ra một số mục tiêu đến năm 2030 đối với các bậc đào tạo trên toàn quốc. Với cấp mẫu giáo năm 2030 cần đạt 90% các tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 100% các tỉnh hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ em mẫu giáo, 70% các tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 40% các tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Về cấp trung học và đại học, đề án phấn đấu đến năm 2030 có 90% các trường đại học triển khai đại học số và xây dựng học liệu số. 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số.

Về năng lực cơ bản và trình độ của người dân, đề án phấn đấu 70% người trong độ tuổi lao động được trang bị năng lực thông tin, kỹ năng sống. 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó, 15% dân số có trình độ đại học trở lên.

Đề án cũng đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời. Cụ thể, các giải pháp đưa ra gồm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa; xây dựng kho học liệu mở phục vụ việc tự học và học tập suốt đời trên các kênh truyền hình giáo dục…

Bên cạnh đó, đề án đặt nhiệm vụ và giải pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời. Qua đó, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, các cơ sở giáo dục...

Đồng thời, đề án nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động, người dân ở vùng sâu vùng xa, hỗ trợ những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật có điều kiện thuận lợi để học tập suốt đời.

Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gồm tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam hằng năm; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật học tập suốt đời; Xây dựng kho học liệu mở phục vụ việc tự học và học tập suốt đời trên các kênh truyền hình giáo dục theo đề án được duyệt…