Đây là thời điểm các ứng dụng công nghệ cần được đưa vào cuộc sống

VietTimes -- Ngày 25/3/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-BTTTT về phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.
Chỉ thị 16/CT-BTTTT về phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.
Chỉ thị 16/CT-BTTTT về phát động Cuộc vận động ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số.

Chỉ thị kêu gọi toàn thể cộng đồng công nghệ Việt đồng lòng, chung tay, nhanh hơn nữa, sáng tạo hơn nữa thực hiện công cuộc chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chỉ thị nêu rõ; Dịch bệnh lây lan là do tiếp xúc, đây là cơ hội xuất hiện trong tình huống khó khăn, để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển dịch vụ công trục tuyến… Đây cũng là cơ hội hướng dẫn từng bước phổ cập kỹ năng số cho đông đảo người dân lực lượng chính sử dụng các dịch vụ chính phủ số, kinh tế số và xã hội số trong tương lai.

Chỉ thị của Bộ TT&TT đặt ra 10 nhiệm vụ cần phải chuyển đổi số bao trùm lên toàn bộ các lĩnh vực: giáo dục, y tế, sản xuất, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt,…trong đó có một số nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu như phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số để tạo lập môi trường làm việc số: thiết lập, duy trì môi trường làm việc liên tục, mọi lúc, mọi nơi. Ưu tiên phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị trực tuyến; Văn phòng làm việc trực tuyến; Quản trị số và công cụ giao tiếp số;

Phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số để cung cấp thông tin y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân; theo dõi, cung cấp thông tin về tình hình y tế cộng đồng, y tế cơ sở, theo dõi, giám sát sự lây lan, cảnh báo các vùng, cộng đồng có nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trước mắt, ưu tiên phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ nhằm hỗ trợ Chính phủ, toàn dân phòng, chống dịch Covid-19, tư vấn sức khỏe cho người dân, cộng đồng, giải pháp y tế từ xa để giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh;

Phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số phục vụ nhu cầu học tập. Trong đó phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ lớp học thông minh; Học tập trực tuyến; Thư viện, kho học liệu số và các giải pháp đổi mới như thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thúc đẩy sáng tạo, tăng tính sinh động trong giảng dạy, học tập.

Phát triển hệ thống tiện ích số phục vụ nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người dân nhằm duy trì hoạt động của các cơ sở cung ứng dịch vụ thiết yếu cho người dân cũng như hỗ trợ nhu cầu giải trí, tìm hiểu văn hóa trên môi trường mạng. Trong đó ưu tiên các dịch vụ mua sắm trực tuyến, quản lý nhà thông minh; Dịch vụ sửa chữa thiết bị gia dụng, thông tin tình trạng giao thông, cảnh báo nguy cơ…

Trong lĩnh vực sản xuất, phát triển các nền tảng, ứng dụng hỗ trợ nhà máy thông minh giúp chuyển đổi từ hệ thống sản xuất tự động hóa truyền thống sang hệ thống sản xuất số. Trước mắt, ưu tiên phát triển các nền tảng, ứng dụng hỗ trợ kiểm soát chất lượng, tự động hóa sản xuất thông qua việc kết hợp các công cụ như người máy, thiết bị bay không người lái và các cảm biến IoT.

Phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số sử dụng phương tiện thanh toán trực tuyến, thanh toán qua tài khoản viễn thông di động, ngân hàng số để thúc đẩy thương mại điện tử, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, phát triển các giải pháp, ứng dụng, dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, các giao dịch điện tử, xử lý thông tin sai sự thật (fake news).

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng nêu vấn đề phát triển cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam. Theo đó, tập hợp các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam để hình thành nên cộng đồng đông đảo thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi từ mô hình làm việc tại văn phòng truyền thống sang mô hình làm việc trên môi trường số không tiếp xúc; nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số cho người Việt; tạo ra các cơ hội việc làm mới nhờ vào công nghệ số.

Về tổ chức thực hiện, Chỉ thị giao Cục Tin học hóa là đơn vị chủ trì hướng dẫn, đôn đốc tập hợp các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng triển khai ứng dụng công nghệ Việt cho cuộc sống số; Vụ Công nghệ thông tin tổ chức đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp số Việt nam phát triển các nền tảng ứng dụng dịch vụ phục vụ cuộc sống số…. Ngoài ra chỉ thị giao cho các đơn vị Vụ Hợp tác quốc tế, Cục an toàn thông tin, cục Viễn thông, cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình thông tin điên tủ, Cục Thông tin cơ sở phối hợp thực hiện.